English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Król, P. Król

Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych

modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem.

Cz. II. Właściwości użytkowe

Polimery 2010, nr 11-12, 855


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.855

Streszczenie

Powłoki polimerowe otrzymano z wodnych dyspersji kationomerów poliuretanowych modyfikowanych silseskwioksanem funkcjonalizowanym grupami OH (PHIPOSS). Kationomerom przypisano strukturę nanokompozytów kationomerowych i wykazano ich dużą termostabilność, rosnącą wraz ze zwiększaniem zawartości PHIPOSS. Celem badania powłok kationomerowych było wyjaśnienie wpływu PHIPOSS na oddziaływania występujące w fazie zbudowanej ze sztywnych segmentów uretanowo-mocznikowych, decydujące o morfologii wytworzonych powierzchni. Morfologię tę analizowano metodami mikroskopii i DSC. Określono też energię powierzchniową oraz właściwości użytkowe powłok. Przeprowadzono wstępne badania właściwości użytkowych, których wyniki wskazują na możliwość zastosowania opisanych dyspersji wodnych jako ekologicznych lakierów ochronnych na powierzchnie o cechach hydrofilowych.


Słowa kluczowe: powłoki ochronne, nanokompozyt, kationomer poliuretanowy, funkcjonalizowany silseskwioksan (POSS), charakterystyka powierzchni, właściwości użytkowe


e-mail: bkrol@prz.rzeszow.pl


B. Król, P. Król (522.7 KB)
Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem. Cz. II. Właściwości użytkowe