English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Krzyżak, J. W. Sikora

Przetwarzalność tworzyw fenolowych wyznaczana metodą BIP
Polimery 2007, nr 1, 44


Streszczenie

Określono właściwości przetwórcze tworzyw fenolowo-formaldehydowych za pomocą standardowego i zmodernizowanego we własnym zakresie plastometru BIP. Badania przetwarzalności przeprowadzono na przykładzie tworzywa „Polofen FF1WHG”, uwzględniając następujące czynniki zmienne: temperaturę formy plastometru (TBIP), zawartość wody w tworzywie (fw), średnicę kanału przepływowego dyszy plastometru (d) oraz masę tworzywa (mBIP). Otrzymano funkcje, na podstawie których wyznaczono dwa podstawowe wskaźniki przetwarzalności, mianowicie największe masowe natężenie przepływu (Gmaks.) tworzywa oraz standardowy czas przetrzymywania tworzywa (tWS) w formie plastometru BIP. Wartości wskaźników maleją wraz ze wzrostem temperatury tej formy w wyniku szybszego zachodzenia reakcji sieciowania. W przypadku zwiększania zawartości wody w tworzywie oraz wartości d zależność jest odwrotna. Zastosowanie do pomiarów próbek tworzywa o większej masie wywołuje nierównomierny przepływ materiału spowodowany jego niejednorodnym uplastycznieniem. Analiza zależności masowego natężenia przepływu tworzywa od czasu prasowania oraz drogi przemieszczania stempla plastometru podczas prasowania od tegoż czasu pozwala na bardziej szczegółową analizę właściwości badanego tworzywa.


Słowa kluczowe: tworzywo fenolowo-formaldehydowe, przetwarzalność, metoda BIP, plastometr BIP


e-mail: a.krzyzak@pollub.pl


A. Krzyżak, J. W. Sikora (157 KB)
Przetwarzalność tworzyw fenolowych wyznaczana metodą BIP