English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kudła

Technologiczne aspekty oddziaływania przeciwutleniaczy fenolowych

z nadtlenkiem dikumylu w procesach sieciowania poliolefin

Polimery 2005, nr 1, 43


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.043


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań metodą UV/VIS oddziaływań między stosowanym w procesach sieciowania poliolefin nadtlenkiem dikumylu oraz dwoma handlowymi przeciwutleniaczami fenolowymi. Stwierdzono, że już w temp. 90°C, a więc znacznie niższej niż temperatura szybkiego rozkładu badanego nadtlenku, dochodzi do reakcji między nadtlenkiem a przeciwutleniaczem fenolowym, w wyniku czego tworzą się barwne związki, co w pewnych zastosowaniach sieciowanych poliolefin może być niepożądane. Reakcje te przebiegają w atmosferze zarówno powietrza, jak i azotu, obecność tlenu intensyfikuje jednak ich przebieg. Wyniki pracy mogą być użyteczne z praktycznego punktu widzenia, albowiem dobierając odpowiednio parametry procesu technologicznego badane niekorzystne zjawisko można zminimalizować.


Słowa kluczowe: poliolefiny, nadtlenki, przeciwutleniacze, oddziaływanie wzajemne, spektrofotometria UV/VIS


S. Kudła (123.9 KB)
Technologiczne aspekty oddziaływania przeciwutleniaczy fenolowych z nadtlenkiem dikumylu w procesach sieciowania poliolefin