English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kudła

Sieciowanie dwuskładnikowych mieszanin złożonych z kopolimeru etylen/octan winylu

oraz polietylenu małej gęstości lub poliolefinowego elastomeru, służących jako materiały

do produkcji wyrobów termokurczliwych (j. ang.)
Polimery 2009, nr 1, 3


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań o charakterze technologicznym, prowadzonych w celu opracowania receptur materiałów przeznaczonych do produkcji wyrobów termokurczliwych. Jako podstawowy komponent polimerowy stosowano dwuskładnikowe mieszaniny, w których użyto kopolimeru etylen/octan winylu oraz polietylenu małej gęstości bądź elastomerycznego kopolimeru etylen/okten; ponadto, badane układy zawierały stabilizatory termiczne oraz napełniacz nieorganiczny (wodorotlenek magnezowy bądź glinowy) (tabela 1). Ocenę produktów opierano na wynikach badań ich następujących właściwości: stopnia usieciowania trzema metodami (liczba żelowa, pomiar wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze, pomiary reometryczne), charakterystyki wytrzymałościowej przy rozciąganiu oraz odporności termooksydacyjnej (tabele 1-3, rys. 1). Podkreślono przy tym, że wnioskowanie o stopniu usieciowania na podstawie pomiaru jedynie liczby żelowej jest dalece niewystarczające. Stwierdzono korzystny wpływ wprowadzenia kopolimeru etylen/octan winylu na osiągnięty maksymalny stopień usieciowania.

Słowa kluczowe: materiały termokurczliwe, poliolefiny, sieciowanie, stabilność termiczna, właściwości mechaniczne przy rozciąganiu


e-mail: kudla.s@icso.com.pl


Stanisław Kudła (124.2 KB)
Crosslinking of binary blends of ethylene/vinyl acetate copolymer and low density polyethylene or metallocene polyolefin elastomer as heat-shrinkable materials