English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kurta, A. Zakrzhevsky, M. Kurta

Utylizacja odpadów chloroorganicznych metodą ich katalitycznej kopolimeryzacji (j. ang.)
Polimery 2007, nr 1, 51


Streszczenie

Zaproponowana przez autorów nowa metoda utylizacji odpadów chloroorganicznych towarzyszących produkcji 1,2-dichloroetanu polega na alkalicznym odchlorowodorowaniu tych odpadów (równania 1-5) i jednoczesnej kopolimeryzacji z frakcją nienasyconych węglowodorów C5-C9. W pierwszej fazie procesu, w temperaturze otoczenia (≤50°C) ma miejsce polimeryzacja jonowa i kopolimeryzacja nienasyconych składników. W temperaturze wyższej (>50°C), zachodzi prawdopodobnie wolnorodnikowa homopolimeryzacja i kopolimeryzacja chlorku winylu i chlorku winylidenu. W wyniku tych reakcji powstają oligomerowe i polimerowe, podobne do żywic produkty, które mogą być rekomendowane jako materiały hydroizolacyjne.


Słowa kluczowe: odpady chloroorganiczne, alkaliczne odchlorowodorowanie, kopolimeryzacja, homopolimeryzacja


e-mail: kca@artc-fact.net


S. Kurta, A. Zakrzhevsky, M. Kurta (89 KB)
Utylizacja odpadów chloroorganicznych metodą ich katalitycznej kopolimeryzacji (j. ang.)