English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Kurzydłowski, A. Boczkowska, J. Schmidt, K. Konopka, W. Spychalski

Monitorowanie uszkodzeń w kompozytach metodami nieniszczącymi

Polimery 2005, nr 4, 255


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.255


Streszczenie

Przedstawiono przegląd wybranych metod kontroli nieniszczącej (NDE) w odniesieniu do monitorowania uszkodzeń w kompozytach o osnowie ceramicznej i polimerowej. Omówiono przyczyny powstawania uszkodzeń oraz związaną z tym rolę odgrywaną przez napełniacz. Szczegółowo scharakteryzowano emisję akustyczną jako jedną z metod NDE. Podjęto próbę klasyfikacji zapisanych sygnałów akustycznych w celu wyznaczenia zakresów obciążeniowych odpowiadających poszczególnym typom zniszczenia. Zilustrowano zalety zastosowania transformaty falkowej do oceny rozwoju defektów w czasie rzeczywistym. Opisano wykorzystanie materiałów inteligentnych do monitorowania in situ stanu kompozytów polimerowych zarówno w trakcie ich utwardzania, jak i eksploatacji.


Słowa kluczowe: kompozyty, uszkodzenia, monitorowanie, metody kontroli nieniszczącej, emisja akustyczna, materiały inteligentne, sensory

K. J. Kurzydłowski, A. Boczkowska, J. Schmidt, K. Konopka, W. Spychalski (234.6 KB)
Monitorowanie uszkodzeń w kompozytach metodami nieniszczącymi