English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kwiatkowski

Wpływ wybranych warunków wtryskiwania na odporność na pękanie kompozytu polipropylenu z talkiem

Polimery 2009, nr 3, 221


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań wpływu warunków wtryskiwania na wartość całki Rice'a J kompozytów polipropylenu z 25 % mas. udziałem talku (PPH 25T). Próbki do badań wytworzono metodą wtryskiwania według sporządzonego planu. Oceny odporności na pękanie dokonywano na podstawie przyjętej miary - całki Rice'a J. Przeprowadzono analizę Pareto umożliwiającą oszacowanie wielkości wpływu wybranych warunków wtryskiwania (temperatura formy, temperatura wtrysku, prędkość wtrysku i ciśnienie docisku) na wartość całki Rice'a. Stwierdzono, że największy wpływ na odporność na pękanie kompozytu PPH 25T wywiera temperatura formy oraz temperatura wtrysku.


Słowa kluczowe: warunki wtryskiwania, odporność na pękanie, kompozyty, całka Rice'a J


e-mail: kwiatkowski@kpts.pcz.czest.pl


D. Kwiatkowski (159.7 KB)
Wpływ wybranych warunków wtryskiwania na odporność na pękanie kompozytu polipropylenu z talkiem