English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk

Biodegradacja starzonej kompozycji polietylenu z syntetycznym poliestrem

Polimery 2006, nr 1, 27


Streszczenie

Zbadano wpływ wstępnego starzenia w warunkach abiotycznych (foto-, termo- i fototermodegradacja) na przebieg powodowanej przez grzyby mikroskopowe Penicillium funiculosum biodegradacji folii wykonanej z mieszaniny 80% PE-LD i 20% poliestru „Bionolle®”. W celach porównawczych badano też folie wykonane z czystych składników tej mieszaniny. Stopień każdego z badanych rodzajów degradacji oceniano na podstawie pomiarów ubytku masy folii, ich właściwości mechanicznych oraz morfologii powierzchni. Analiza widm IR posłużyła do zinterpretowania spowodowanej degradacją zmiany budowy chemicznej badanej mieszaniny polietylenu i poliestru. Ustalono, że degradacja abiotyczna polimerów intensyfikuje ich biodegradację następczą oraz że dodatek poliestru „Bionolle®” uwrażliwia PE-LD na degradacyjne procesy rozkładu.


Słowa kluczowe: polietylen, poliester, mieszanina, degradacja abiotyczna, biodegradacja, właściwości mechaniczne, budowa chemiczna, ubytek masy


S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk (195.4 KB)
Biodegradacja starzonej kompozycji polietylenu z syntetycznym poliestrem