English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Łapienis

Wpływ niektórych parametrów reakcji na syntezę pierwszej generacji gwiazd

o ramionach zbudowanych z glikolu polioksyetylenowego (j. ang.)

Polimery 2008, nr 11-12, 841


Streszczenie

Praca dotyczy syntezy polimerów gwiaździstych o ramionach zbudowanych z monometylowych eterów glikolu polioksyetylenowego (MPEG) o różnych ciężarach cząsteczkowych (MPEG 550, 750 oraz 2000) i o rdzeniu na podstawie diepoksydów, mianowicie diglicydowych eterów glikolu etylenowego (DGEG) bądź neopentylowego (DGNG). Zbadano wpływ różnych warunków syntezy na jej przebieg (rys. 1 i 2) oraz na charakterystykę powstających produktów (tabela 1). Stwierdzono, że na zmniejszenie zawartości nieprzereagowanego MPEG w końcowej mieszaninie reakcyjnej wpływa obniżenie temperatury, wzrost długości łańcucha tego prekursora i wyjściowego stosunku [diepoksyd]o/[MPEG]o, a także zwiększenie stężenia reagentów oraz alkoholanu (RO-) w inicjatorze (RO-+ROH) (rys. 3). Obniżenie temperatury jak również zwiększenie stężenia reagentów i stosunku [diepoksyd]o/[MPEG]o powoduje wzrost Mn, polidyspersyjności (MWD) oraz liczby ramion (f) otrzymywanych polimerów gwiaździstych (rys. 4-6).


Słowa kluczowe: polimery gwiaździste, diepoksydy, glikol polioksyetylenowy, polimeryzacja anionowa, liczba ramion, ciężar cząsteczkowy, polidyspersyjność, NMR


e-mail: lapienis@bilbo.cbmm.lodz.pl


G. Łapienis (177.8 KB)
Wpływ niektórych parametrów reakcji na syntezę pierwszej generacji gwiazd o ramionach zbudowanych z glikolu polioksyetylenowego (j. ang.)