English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Łapkowski, M. Jadamiec, D. L. Officer, P. Wagner, A. Stolarczyk, K. C. Gordon, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek

Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową

Polimery 2009, nr 3, 209


Streszczenie
Omówiono wyniki badań dotyczących właściwości elektrochemicznych dwóch przedstawicieli tertiofenów podstawionych grupą fenylowinylową {3'[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer A) i 4,4'-didecyloksy-3'-[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer B)} oraz produktów ich utleniania. Elektropolimeryzację monomerów A oraz B prowadzono z wykorzystaniem cyklicznej woltamperometrii, przy czym wykonano pomiary elektrochemiczne sprzężone in situ z metodami spektroskopowymi (UV-Vis i EPR). Stwierdzono, że monomer A utlenia się do oligomerów rozpuszczalnych w dichlorometanie, natomiast monomer B wykazuje zdolność do tworzenia trwałych i przewodzących warstw charakteryzujących się małą energią pasma wzbronionego (1,6eV).


Słowa kluczowe: polimery przewodzące, tertiofen, grupa fenylowinylowa, elektropolimeryzacja, elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne właściwości


e-mail: Malgorzata.Jadamiec@polsl.pl


M. Łapkowski, M. Jadamiec, D. L. Officer, P. Wagner, A. Stolarczyk, K. C. Gordon, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek (145.6 KB)
Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową