English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Lubczak

RAPID COMMUNICATION
Pianki poliuretanowe z pierścieniami purynowymi (j. ang.)

Polimery 2007, nr 7-8, 595


Streszczenie

W reakcjach polieteroli, uzyskanych z kwasu moczowego i typowych węglanów alkilenowych z izocyjanianami i wodą otrzymuje się nową grupę pianek poliuretanowych zawierających w swej strukturze pierścienie purynowe. Pianki te wytrzymują długotrwałe działanie wysokiej temperatury, wynoszącej nawet 200°C. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju polieterolu i składu kompozycji spienianych na warunki otrzymywania i niektóre właściwości takich pianek poliuretanowych. Przeprowadzono badania ich odporności termicznej i wytrzymałości na ściskanie przed i po ekspozycji temperaturowej. Stwierdzono, że właściwości te są znacznie lepsze niż właściwości pianek uzyskiwanych z podobnych polieteroli, ale otrzymywanych z hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego i oksiranów. Największą odpornością termiczną charakteryzują się pianki zawierające w swej strukturze zarówno grupy oksyetylenowe jak i oksypropylenowe. Ich wytrzymałość na ściskanie wyraźnie rośnie nawet po ekspozycji w temperaturze 200°C. Inne właściwości tych pianek, takie jak gęstość pozorna, chłonność wody i skurcz polimeryzacyjny są zbliżone do właściwości klasycznych pianek poliuretanowych produkowanych na skalę przemysłową.


Słowa kluczowe: polieterole z pierścieniami purynowymi, pianki poliuretanowe, odporność termiczna, właściwości mechaniczne


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


J. Lubczak (108.9 KB)
Pianki poliuretanowe z pierścieniami purynowymi (j. ang.)