English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Luliński

Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych.

Cz. II. Zastosowanie w analizie farmaceutycznej

Polimery 2011, nr 1, 3


DOI:
dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.003


Streszczenie

Artykuł stanowi drugą część pracy przeglądowej dotyczącej zastosowania polimerów ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Omówiono przydatność tej klasy polimerów w analizie farmaceutycznej, gdzie polimery ze śladem molekularnym są wykorzystywane do rozdziału i izolacji substancji leczniczych, jako selektywna faza stacjonarna w chromatografii oraz w procesie ekstrakcji do fazy stałej, jak również jako składniki czujników do oznaczania substancji leczniczych w produktach żywnościowych i różnych postaciach farmaceutycznych.


Słowa kluczowe: polimery ze śladem molekularnym, synteza leków, technologia postaci leku, analiza farmaceutyczna


e-mail: piotr.lulinski@wum.edu.pl


P. Luliński

Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Cz. II. Zastosowanie w analizie farmaceutycznej