English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Mańczyk, K. Mańczyk, B. Trzebicka, A. Dworak

Powłoki ochronne antygraffiti

Polimery 2008, nr 11-12, 830


Streszczenie

Na podstawie literatury omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem graffiti i ochroną przed atakami graffiti. Zwięźle opisano techniki nanoszenia graffiti i materiały do tego wykorzystywane. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu wymalowań oraz ich usuwania z różnych (np. porowatych lub nieporowatych) powierzchni. Szczegółowo zaprezentowano wyroby lakierowe tworzące powłoki antygraffiti, uwzględniając przy tym kierunki ich zastosowań oraz metody usuwania graffiti z podłoży zabezpieczonych takimi wyrobami.


Słowa kluczowe: graffiti, preparaty antygraffiti, powłoki lakierowe antygraffiti, usuwanie graffiti


e-mail: krzysztof.manczyk@cmpw-pan.edu.pl


K. Mańczyk, K. Mańczyk, B. Trzebicka, A. Dworak (103.8 KB)
Powłoki ochronne antygraffiti