English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Maryniak, N. Guskos, J. Typek, D. Petridis, A. Szymczyk, A. Guskos, K. Goracy, Z. Rosłaniec, M. Kwiatkowska

Termiczna charakterystyka kompozytów polimerowych zawierających

nanokrystaliczny maghemit (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 546


Streszczenie
Próbki multiblokowego kopolimeru eterowo-estrowego (PEE) domieszkowano magnetycznymi nanocząstkami γ-Fe2O3 (w ilości 0,1 % mas. lub 0,3 % mas.). Zastosowano dwie postacie napełniacza, mianowicie ziarna polikrystaliczne (tworzące aglomeraty o wymiarze ok. 20μm) lub zawiesiny nanocząstek γ-Fe2O3 w otoczce kwasu palmitynowego w toluenie (wymiar ok. 20nm). Metodą DSC zbadano wpływ tego nanonapełniacza na zjawiska topnienia i krystalizacji uzyskanych kompozytów (tabela 1, rys. 1) a do oceny stabilności termicznej i termooksydacyjnej wykorzystano analizę termograwimetryczną TGA (tabela 2, rys. 2, 3). Stwierdzono, że proces krystalizacji i, w mniejszym stopniu, także topnienia zostały znacznie zmodyfikowane przez obecne w kompozycie nanocząstki magnetyczne. Głównym efektem domieszkowania było podwyższenie temperatury krystalizacji aż o 20° i przesunięcie temperatury przemiany topnienia/zeszklenia o 6°. Analiza TGA wykazała istotniejszy wzrost stabilności termicznej i termooksydacyjnej kompozytów niż niemodyfikowanego PEE, przy czym wzrost ten jest tym wyraźniejszy im większe są aglomeraty.

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, γ-Fe2O3, kopolimer multiblokowy eterowo-estrowy, przemiany termiczne, temperatura, termostabilność


e-mail: michalmaryniak@gmail.com


M. Maryniak, N. Guskos, J. Typek, D. Petridis, A. Szymczyk, A. Guskos, K. Goracy, Z. Rosłaniec, M. Kwiatkowska (132 KB)
Termiczna charakterystyka kompozytów polimerowych zawierających nanokrystaliczny maghemit (j. ang.)