English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Mazela, P. Czub, J. Pielichowski

Zastosowanie żywic epoksydowych w elektronice i optoelektronice.

Cz. III. Żywice epoksydowe o nieliniowych właściwościach optycznych

Polimery 2007, nr 7-8, 532


Streszczenie

W artykule o charakterze przeglądu literaturowego omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką nieliniowych właściwości optycznych (NLO) materiałów, uwzględniając klasyczne materiały nieorganiczne, kryształy organiczne oraz charakteryzujące się licznymi zaletami materiały polimerowe. Zastosowanie polimerów umożliwia przygotowanie cienkich (kilka-kilkadziesiąt μm) warstw materiału NLO, koniecznych w przypadku optyki zintegrowanej. Najwięcej miejsca poświęcono obszernemu omówieniu materiałów NLO opartych na żywicach epoksydowych (EP) wyróżniających się łatwością przetwórstwa oraz orientacji aktywnych optycznie cząsteczek a także małymi stratami optycznymi w porównaniu z innymi materiałami polimerowymi. Scharakteryzowano metody otrzymywania i właściwości użytkowe opartych na EP materiałach NLO usieciowanych różnymi metodami (aminami, pod wpływem światła, w układzie zol/żel), w tym epoksydowych materiałów NLO typu IPN.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, nieliniowe właściwości optyczne, synteza, stabilność termiczna


e-mail: pczub@usk.pk.edu.pl


W. Mazela, P. Czub, J. Pielichowski (214.6 KB)
Zastosowanie żywic epoksydowych w elektronice i optoelektronice. Cz. III. Żywice epoksydowe o nieliniowych właściwościach optycznych