English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. N. Meshkova, V. G. Grinev, E. B. Kiseleva, L. N. Raspopov, A.N. Shchegolikhin, S. P. Kuznetsov, A. V. Mitrofanov, S. V. Shestov, A. I. Udovenko, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova

Funkcjonalizacja poliolefin w wyniku kopolimeryzacji etylenu (propylenu)

z podstawionym norbornenem (j. ang.)
Polimery 2008, nr 5, 345


Streszczenie

Z udziałem trzech katalizatorów metalocenowych, mianowicie układów Et[Ind]2ZrCl2/MAO, Et[IndH4]2ZrCl2/MAO, Me2Si[Ind]2ZrCl2/MAO (MAO = metyloalumoksan), otrzymano szereg nowych kopolimerów etylenu (propylenu) z 5-etylideno-2-norbornenem (EN), zawierających 5-62 % mol. tego cyklicznego komonomeru w łańcuchu polimerowym (tabela 1). W ten sposób wprowadzono do struktury łańcucha poliolefinowego boczne grupy >C=CH-CH3 w ilości 1·10-3-7·10-3 mol/g kopolimeru (tabela 2). Potwierdzona metodą spektroskopową IR obecność bocznych grup etylidenowych w kopolimerach etylen/EN pozwala na przeprowadzenie reakcji ozonolizy powodującej utworzenie polarnych grup karbonylowych w polimerze. Z badań otrzymanych kopolimerów metodami DSC, XRD (rys. 2 i 3) i VCN (rozpraszanie bardzo zimnych neutronów) wynika, iż wzrost udziału cyklicznych jednostek 5-etylideno-2-norbornenu w kopolimerze prowadzi do jego transformacji z polimeru częściowo krystalicznego do całkowicie amorficznego (tabela 4-6). Powoduje to także, iż kopolimer staje się bardziej przezroczysty (rys. 4) oraz charakteryzuje się podwyższoną (do 85°C) temperaturą zeszklenia i zwiększoną gęstością (przekraczającą 1000kg/m3, rys. 1).


Słowa kluczowe: katalizatory metalocenowe, olefiny, 5-etylideno-2-norbornen, kopolimeryzacja, struktura supramolekularna, budowa chemiczna, właściwości cieplne, przezroczystość


e-mail: lnow@chph.ras.ru


I. N. Meshkova, V. G. Grinev, E. B. Kiseleva, L. N. Raspopov, A.N. Shchegolikhin, S. P. Kuznetsov, A. V. Mitrofanov, S. V. Shestov, A. I. Udovenko, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova (136.7 KB)
Funkcjonalizacja poliolefin w wyniku kopolimeryzacji etylenu (propylenu) z podstawionym norbornenem (j. ang.)