English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) w syntezie kopolimerów poliuretanowych

Polimery 2011, nr 7-8, 530


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.530

Streszczenie

Poniższy artykuł przeglądowy obejmuje najczęściej stosowane metody syntezy kopolimerów poliuretanowych o różnej (np. blokowej lub gwiaździstej) strukturze. W szerszym zakresie opisano stosowane w tym celu nowe metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP), takie jak kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z wykorzystaniem inifertera, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI ATRP). W ostatnich latach nastąpił postęp w każdej z tych metod, umożliwiających syntezę polimerów o dużych i małych ciężarach cząsteczkowych, funkcjonalizację ich różnymi grupami końcowymi i wytwarzanie produktów o nietypowej dotychczas topologii (nanorurki, cząstki core-shell) oraz kopolimerów blokowych i gwiaździstych. W szczególności technika CRP pozwala na projektowanie materiałów biomedycznych — powłok antybakteryjnych o regulowanej grubości bądź powierzchni, odpornych na białko.


Słowa kluczowe: kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z wykorzystaniem inifertera, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, kopolimery poliuretanowe


e-mail: pkrol@prz.edu.pl


P. Król, P. Chmielarz

Metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) w syntezie kopolimerów poliuretanowych