English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. E. Stępień

Mikrobiologiczna degradacja tworzyw poliuretanowych

Polimery 2011, nr 10, 718


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.718

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury obejmującej zagadnienia związane z mikrobiologiczną degradacją tworzyw poliuretanowych (PUR). Omówiono podatność różnych typów poliuretanów na degradację z udziałem mikroorganizmów glebowych (bakterii, grzybów mikroskopowych) w warunkach laboratoryjnych bądź naturalnych. Scharakteryzowano wpływ środowiska na przebieg procesu biodegradacji a także zależność stopnia degradacji od struktury i krystaliczności PUR.


Słowa kluczowe: poliuretany, biodegradowalność, mikrobiologiczna degradacja


e-mail: astepien@univ.rzeszow.pl


A. E. Stępień

Mikrobiologiczna degradacja tworzyw poliuretanowych