English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak, J. Pielichowski

Możliwości wykorzystania poliuretanowych odpadów piankowych do otrzymywania

materiałów termoizolacyjnych

Polimery 2005, nr 9, 682


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.682


Streszczenie

Stałe odpady sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) upłynniono w procesie ograniczonej glikolizy glikolem dietylenowym. Otrzymanymi glikolizatami zastąpiono (w ilości do 50 % mas.) mieszaniny poliolowe w nowych kompozycjach PUR służących do wytwarzania piankowych materiałów termoizolacyjnych. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku 15-30 % mas. produktów glikolizy na niektóre użytkowe właściwości uzyskanych pianek, mianowicie na wytrzymałość na ściskanie, gęstość pozorną i współczynnik przewodzenia ciepła, a także na chłonność wody i zawartość komórek zamkniętych. Dodanie glikolizatu w ilości przekraczającej 40 % mas. powoduje powstawanie pianek nieprzydatnych do praktycznego wykorzystania.


Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowa, glikoliza, wykorzystanie glikolizatu, materiały termoizolacyjne, właściwości użytkowe
A. Prociak, J. Pielichowski (1.08 MB)
Możliwości wykorzystania poliuretanowych odpadów piankowych do otrzymywania materiałów termoizolacyjnych