English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustata, I. Bicu

Polihydroksyeteroestry z kwasów żywicznych (j. ang.)

Polimery 2005, nr 3, 176


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.176


Streszczenie

Otrzymano sześć nowych polieteroestrów w wyniku prowadzonej w roztworze lub w masie reakcji poliaddycji równomolowych ilości uzyskanego wstępnie adduktu (RAAA) typu Dielsa-Aldera z kwasów żywicznych (RA) i kwasu akrylowego (AA) z trzema różnymi żywicami epoksydowymi z dodatkiem lub bez dodatku kwasu adypinowego (AAd) (tabela 1). Tak otrzymane polimery scharakteryzowano metodami FT-IR (rys. 1) i 1H NMR (rys. 2) oraz na podstawie oznaczania średniego ciężaru cząsteczkowego, zawartości azotu i logarytmicznej liczby lepkościowej (tabela 1). Wyniki badań metodami spektroskopowymi potwierdziły zarówno budowę adduktów RAA, jak i otwarcie pierścienia epoksydowego w reakcji poliaddycji żywic epoksydowych z RAAA. Metodą TGA zbadano stabilność termiczną tych produktów (tabela 3, rys. 3 i 4), stwierdzając, że są one dość stabilne w temp. do 250-300°C, przy czym obecność w mieszaninie reakcyjnej AAd nieco zwiększa podatność na degradację termooksydacyjną, ale za to powoduje rozjaśnienie barwy i zwiększenie ciężaru cząsteczkowego polihydroksyeteroestrów. Ze względu na swą budowę chemiczną (obecność grup OH oraz fragmentów hydrofenantrenowych) produkty te rozpuszczają się w większości rozpuszczalników organicznych (tabela 2).


Słowa kluczowe: kwasy żywiczne, kwas akrylowy, addukt Dielsa-Aldera, żywice epoksydowe, polihydroksyeteroestry, stabilność termiczna, rozpuszczalność


F. Mustata, I. Bicu (111.5 KB)
Polihydroksyeteroestry z kwasów żywicznych (j. ang.)