English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, M. Wiśniewska-Wrona, G. Strobin, H. Pospieszny, L. B. Orlikowski

RAPID COMMUNICATION
Badania możliwości zastosowań produktów biodegradacji mikrokrystalicznego chitozanu (j. ang.)

Polimery 2007, nr 3, 217


Streszczenie

Niektóre właściwości użytkowe chitozanu w istotnym stopniu zależą od struktury cząsteczkowej i ze względu na możliwości ich zastosowań korzystne jest obniżenie średniego ciężaru cząsteczkowego. Wwyniku heterofazowej degradacji mikrokrystalicznego chitozanu, w obecności enzymów celulolitycznych otrzymano produkty oczęściowo obniżonym ciężarze cząsteczkowym oraz mieszaninę oligomerów rozpuszczalnych w wodzie. Wstępna ocena możliwości wykorzystania otrzymanych produktów biodegradacji chitozanu do ochrony roślin wykazała, że oligomery iczęściowo zdegradowany mikrokrystaliczny chitozan przyśpieszają kiełkowanie nasion, hamują rozwój wirusów (tabela 1), bakterii roślinnych oraz pleśni (tabela 2).


Słowa kluczowe: chitozan, degradacja enzymatyczna, oligomery, patogeny roślin


e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl


A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, M. Wiśniewska-Wrona, G. Strobin, H. Pospieszny, L. B. Orlikowski (76.3 KB)
Badania możliwości zastosowań produktów biodegradacji mikrokrystalicznego chitozanu (j. ang.)