English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Zmiana na stanowisku dyrektora zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska

ICHP - PlasticEurope Polska

"Polimery", nr 2/2011


Pod koniec grudnia 2010 r. w Fundacji PlasticsEurope Polska odbyła się uroczystość pożegnania kończącego działalność zawodową dr. inż. Grzegorza Rytko, dyrektora zarządzającego Fundacji.

Dr Rytko stworzył od podstaw, a następnie z dużym sukcesem kierował PlasticsEurope Polska od roku 2005, tj. od chwili rozpoczęcia działalności w Polsce PlasticsEurope — ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych. Związany z branżą tworzyw od ponad 20 lat, był aktywnym uczestnikiem przemian dokonujących się w tym sektorze w czasach zmian gospodarczych i rozwoju gospodarki rynkowej. Znajomość specyfiki branży tworzyw wykorzystał w ciągu minionych sześciu lat, tworząc od podstaw sprawnie działającą organizację reprezentującą producentów tworzyw polimerowych w Polsce. PlasticsEurope Polska skupia obecnie 20 organizacji członkowskich — zarówno krajowych producentów tworzyw, jak i koncerny i organizacje międzynarodowe
prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.


Od lewej: G. Rytko, E. Wielgus-Barry, A. Kozera-Szałkowska,
D. Stolwijk (Prezes Fundacji PlasticsEurope Polska), K. Borkowski,
W. Lubiewa-Wieleżyński (Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego)


Uroczystość pożegnania miała kameralny charakter – obecni byli na niej członkowie Zarządu, Rady Fundacji oraz pracownicy biura. Wśród okolicznościowych wystąpień i specjalnie na tę okazję przygotowanych upominków nie zabrakło elementów lżejszych: odchodzący dyrektor przekazał swojemu następcy, dr. inż. Kazimierzowi Borkowskiemu, pieczątki jako symbol nowo obejmowanego stanowiska.

Dr inż. Kazimierz Borkowski funkcję dyrektora zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska objął z początkiem 2011 roku, jednak w jej pracach aktywnie uczestniczył już od 2007 roku, kiedy to powstała Rada Fundacji. Reprezentował w niej firmę Arkema Sp. z o.o., której był wówczas Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem.

Do zespołu PlasticsEurope Polska dr inż. Borkowski dołączył na początku 2010 roku, podejmując pracę na stanowisku menedżera ds. technicznych zajmującego się sprawami związanymi z ochroną środowiska i wyrobami konsumenckimi. Nowy dyrektor jest z wykształcenia chemikiem – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał naWydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Ukończył także prestiżowe podyplomowe studia w dziedzinie zarządzania w paryskiej Haute Ecole de Commerce.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim, posługuje się także niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Kazimierz Borkowski jest żonaty i ma dorosłego syna, a w czasie wolnym czynnie uprawia sport i muzykuje.