English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2020

Gulzar Ahmad Baig 2020-04-21
Barwienie tkanin na bazie poli(kwasu mlekowego) – przegląd (j. ang.)

>>>

K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, Ł. Przeszłowski, A. Mazurkow 2020-04-30
Biodegradowalne kompozyty polimerowe stosowane w technologii szybkiego prototypowania metodą wytłaczania stopionego polimeru (MEP) (j. ang.)

>>>

P. Wawrzyniak, W. Karaszewski 2020-04-30
Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET. Cz. II. (j. ang.)

>>>

S. Ravichandran, A.D. Raj, P.B. Visvanath, F. Mohammad, H.A. Al-Lohedan, S. Sagadevan 2020-04-30
Wpływ rodzaju włókien na właściwości fizyczne laminatowych kompozytów polietylenu małej gęstości (j. ang.)

>>>

A. Adamus-Włodarczyk, E. Irzmańska 2020-04-30
Ocena odporności chemicznej polimeru o właściwościach samonaprawiających do zastosowań w rękawicach ochronnych – studium przypadku

>>>

A. Nastaj 2020-04-30
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem tworzyw polimerowych – badania symulacyjne

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 6/2020) 2020-06-04