English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2018

J. Konieczkowska, A. Kozanecka-Szmigiel, W. Piecek, R. Węgłowski, E.Schab-Balcerzak 2018-06-18
Azopoliimidy – elementy strukturalne a efektywność fotoorientacji azochromoforów (j. ang.)

>>>

A. Michalski, G. Łapienis 2018-06-18
Synteza i charakterystyka gwiaździstych poli(l-laktydów) o dużych masach molowych (j. ang.)

>>>

A. Adamus-Włodarczyk, E. Irzmańska, B. Brycki 2018-06-18
Aktualny stan wiedzy o polimerach zdolnych do samonaprawy w aspekcie aplikacji do całogumowych rękawic ochronnych

>>>

J. Liszkowska, B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska 2018-06-18
Stabilność temperaturowa i odporność termiczna pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z udziałem produktów kondensacji kwasu cytrynowego (j. ang.)

>>>

K. Bociong, M. Krasowski, A. Szczesio, R. Anyszka, K. Kalicka, J. Sokołowski 2018-06-18
Modyfikacja światłoutwardzalnego kompozytu stomatologicznego wybranymi poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami

>>>

A.M. Noor Azammi, S.M. Sapuan, M.R. Ishak, M.T.H. Sultan 2018-06-18
Właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie termoplastycznego poliuretanu i naturalnego kauczuku z włóknami kenafu (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, G. Budzik, A. Sanocka- Zajdel, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, R. Oliwa, Ł. Mazur 2018-06-18
Przemysł 4.0. Cz. I. Wybrane aplikacje w przetwórstwie tworzyw polimerowych (j. ang.)

>>>

A. Ubowska, K. Kowalczyk, G. Krala 2018-06-18
Formowane wtryskowo transparentne materiały polimerowe uniepalnione 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (j.ang.)

>>>

K.J. Wilczyński, A. Nastaj, K. Buziak 2018-06-18
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem polimerowych kompozytów drzewnych

>>>

M.W. Sułek, J. Janiszewska, K. Kurzepa, B. Mirkowska 2018-06-18
Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2018) 2018-06-18