English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2004

E. Witek, A. Kochanowski, E. Bortel 2011-12-01
Nowy sposob syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

>>>

W. Brostow, V. M. Castano, J. Horta, G. Martinez-Barrera 2011-12-01
Wpływ promieniowania gamma na udarność i właściwości cieplne polistyrenu wzmacnianego dodatkiem SBR (j. ang.)

>>>

M. Gościański, H. Maciejewski, J. Guliński, H. Leda 2011-12-01
Badanie wpływu modyfikacji mineralnych napełniaczy proszkowych silanami na wybrane właściwości mechaniczne liniowego polietylenu małej gęstości

>>>

T. Garbacz 2011-12-01
Wpływ wybranych środków pomocniczych na właściwości warstwy wierzchniej wytłaczanego polietylenu

>>>

K. H. Bodek 2011-12-01
Badanie trwałości układów mikrokrystalicznego chitozanu z wybranymi niesteroidowymi substancjami przeciwzapalnymi (j. ang.)

>>>

E. Bociąga, R. Sikora 2011-12-01
Kryteria podobieństwa przepływów tworzyw polimerowych w zimnych kanałach form wtryskowych

>>>

J. Diakun, I. Michalska-Pożoga 2011-12-01
Symulacja przemieszczania się cząsteczek polietylenu w tarczowej strefie wytłaczarki

>>>

S. A. Kurta, S. V. Fedorchenko, M. V. Chaber 2011-12-01
Badanie stabilności modyfikowanej żywicy mocznikowo-formaldehydowej (j. ang.)

>>>

J. Morawiec, A. Pawlak, M. Slouf, A. Gałęski, E. Piórkowska 2011-12-01
Wpływ typu kompatybilizatora, ciężaru cząsteczkowego polipropylenu i kolejności mieszania składników na eksfoliację montmoryloinitu w nanokompozytach (j. ang.)

>>>