English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2011

P. Luliński 2011-01-10
Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Cz. II. Zastosowanie w analizie farmaceutycznej

>>>

D. Ociński, E. Kociołek-Balawejder 2011-01-10
Zastosowanie polimerów chelatujących do usuwania z wód związków arsenu

>>>

P. Jankowski, M. Kędzierski 2011-01-10
Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej w obecności bezhalogenowych dodatków

>>>

J. Brzeska, P. Dacko, H. Janeczek, M. Kowalczuk, H. Janik, M. Rutkowska 2011-01-10
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych, otrzymanych z jego udziałem, poliuretanów do zastosowań medycznych. Cz. II. Poliuretany z cykloalifatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym

>>>

B. Nowak, J. Pająk, S. Łabużek, G. Rymarz, E. Talik 2011-01-10
Biodegradacja poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem „Bionolle®” wywołana przez Penicillium funiculosum (j. ang.)

>>>

K. Wilczyński, A. Nastaj, A. Lewandowski, K. J. Wilczyński 2011-01-10
Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego. Cz. II. Badania symulacyjne i doświadczalne — weryfikacja modelu

>>>

R. Steller, J. Iwko 2011-01-10
Modelowanie procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania. Cz. II. Strefa stapiania

>>>

W. Friesenbichler, I. Duretek, J. Rajganesh, S. R. Kumar 2011-01-10
Badanie zależności lepkości od ciśnienia w warunkach dużej szybkości ścinania z zastosowaniem nowej reologicznej formy wtryskowej (j. ang.)

>>>

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, K. Wegner 2011-01-10
Nanokompozyty otrzymywane metodą fotopolimeryzacji układu monomer metakrylowy/funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (j. ang.)

>>>

K. German, E. Pawlikowska, K. Kulesza 2011-01-10
Adsorpcja chemiczna ciekłych związków chloroorganicznych jako metoda oczyszczania oleju pirolitycznego (j. ang.)

>>>