English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2015

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk 2014-10-30
Charakterystyka i zastosowania kompozytów jednopolimerowych

>>>

D. Chełminiak, M. Ziegler-Borowska, H. Kaczmarek 2014-12-15
Nanocząstki magnetytu pokryte polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. I. Otrzymywanie nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polisacharydów

>>>

J. Nizioł, J. Kobierski, H. Harańczyk, D. Zalitacz, E. Hebda, J. Pielichowski 2014-12-15
Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA

>>>

M. M. A. Nikje, M. Noruzian, S. T. Moghaddam 2014-12-15
Wpływ dodatku supermagnetycznych nanocząstek Fe3O4/AEAP na morfologię, termiczne imagnetyczne właściwości nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)

>>>

N.N. Rozik, S.H. El-Hamouly, E.S. Shafik, A.F. Younan, S.L. Abd-El Messieh 2014-12-15
Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego napełnionego usieciowanym polistyrenem otrzymywanym w procesie polimeryzacji emulsyjnej (j. ang.)

>>>

A.I. Khalaf, A.A. Ward, A.E.A. El-Kader, S.H. El-Sabbagh 2014-12-15
Wpływ dodatku wybranych olejów roślinnych na właściwości wulkanizatów kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)

>>>

K. Formela, M. Bogucki, P. Stączek 2014-12-15
Wpływ warunków termomechanicznej regeneracji miału gumowego na właściwości otrzymywanych regeneratów gumowych

>>>

W. Baranowski, P. Palutkiewicz, K. Werner 2014-12-15
Konstrukcja głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z tworzyw polimerowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (j. ang.)

>>>