English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2019

A. Ouerghui, M. Dardouri, N. Sleimi, A. Bel Hadj Amor, F. Ammari, C. Girard 2018-11-06
Nowe polimery zawierające jednostki 1,2,3-triazolowe, syntetyzowane z poli(chlorku winylu)w reakcji „click” katalizowanej przez jodek miedzi, stosowane do ekstrakcji ze ścieków jonów azotanowych i jonów metali (j. ang.)

>>>

P. P. Szewczykowski, Ł. Skarżyński 2018-11-06
Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do analizy struktury materiałów polimerowych (j. ang.)

>>>

M. Wiśniewska-Wrona, M. El Fray 2018-11-06
Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne biokompozytów polimerowych

>>>

D. Kuśmierczyk, J. Turło, P. Podsadni, K. Małkiewicz 2018-11-06
Stabilność chemiczna klejów ortodontycznych opartych na sieci polimerowej w zależności od pH środowiska zewnętrznego (j. ang.)

>>>

A. Olejnik, A. Smejda-Krzewicka, K. Strzelec 2018-11-06
Nowe mieszaniny elastomerowe o zwiększonej odporności na palenie

>>>

P. Paramasivam, R. Ranganathan, R. Rathanasamy, G. V. Kaliyannan, S. K. Palaniappan, S. K. Pal, M. Chinnasamy 2018-11-06
Analiza zachowania się rolek z mieszanek kauczukowych napełnionych sadzą w procesie usuwania łuski ryżowej metodą walcowania (j. ang.)

>>>

J. Pacana, R. Oliwa 2018-11-06
Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych. Cz. I. Badania stanowiskowe oraz obliczenia numeryczne odkształceń przekładni falowej otrzymanej z kopolimeru ABS (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2019) 2019-03-19