English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2003

M. Żenkiewicz 2012-02-29
Wybrane właściwości i zastosowania materiałów polimerowych modyfikowanych radiacyjnie

>>>

T. Wódka, R. Jantas 2013-08-21
Jonomerowe kopolimery blokowe — otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

>>>

A. Wojtala, K. Czaja, W Herzog, E. Dziwiński 2013-08-21
Modyfikacja polietylenu kwasem itakonowym

>>>

R. Ukielski, M. Piątek 2013-08-21
Wpływ budowy chemicznej bloku amidowego na właściwości termiczne i strukturę elastomerycznych trójblokowych terpolimerów poli(estro-b-etero-b-amidowych) (j ang.)

>>>

A. Ryttel 2013-08-21
Właściwości termomechaniczne i odporność chemiczna kopolimerów metakrylan alkilu/n-(4-chlorofenylo)maleimid (j. ang.)

>>>

M. Krauze, J. Trzeszczyński, M. Dzięcioł 2013-08-21
Wpływ temperatury i rodzaju atmosfery na rozkład termiczny polistyrenu (j. ang.)

>>>

M. Uhniat, M. Zemlak, J. John, R. Szulc 2013-08-21
Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenui kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie metodyki badań

>>>

M. Bogucki, S. Płaska, P. Stączek 2013-08-21
Techniki eksperymentalne w optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych – skurcz wtórny wyprasek

>>>