English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2004

J. Kijeński, J. Polaczek 2011-12-08
Recykling tworzyw sztucznych według koncepcji zielonej chemii

>>>

H. Maciejewski, I. Dąbek, B. Marciniec 2011-12-09
Silanowe środki wiążące. Cz. IX. Epoksyfunkcyjne karbosilany

>>>

A. Wojtala, W. Herzog, K. Czaja 2011-12-09
Modyfikacja polietylenu małej gęstości allilomocznikiem

>>>

J. Libiszowski, A. Kowalski, T. Biela, A. Duda 2011-12-09
Odporność cieplna poli(L-laktydu) otrzymanego w wyniku polimeryzacji L,L-dilaktydu inicjowanej pochodnymi Sn(II) (j. ang.)

>>>

K. Gadzinowska, E. Piorkowska 2011-12-09
Wyznaczanie gęstości zarodkowania sferolitów na podstawie cienkich ścinków próbek objętościowych (j. ang.)

>>>

D. Bieliński, P. Głąb, L. Ślusarski 2011-12-09
Badania migracji i segregacji powierzchniowej kwasów karboksylowych w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą całkowitego wewnętrznego odbicia promieniowania podczerwonego (FTIR-IRS) (j. ang.)

>>>

J. Stabik 2011-12-09
Badania ruchu ziaren napełniaczy podczas przepływu polimerów

>>>

M. Bednarek, P. Kubisa 2011-12-09
Zastosowanie poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu) jako makroinicjatora do syntezy polimerów gwiazdzistych tlenku etylenu. Efektywność inicjowania (j. ang.)

>>>