English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2015

M.H. Wagner, V.H. Rolón-Garrido 2015-09-14
Postęp w modelowaniu reologii stopionych polimerów (j. ang.)

>>>

M. Barczewski 2015-09-14
Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania. Cz. I. Podział i charakterystyka niestabilności przepływu

>>>

J. Gonzalez-Gutierrez, P. Oblak, Z.M. Megen, I. Emri 2015-09-14
Lepkość i podatność na pełzanie kopolimerów polioksymetylenowych o różnych średnich ciężarach cząsteczkowych (j. ang.)

>>>

I. Fortelný, J. Jůza 2015-09-14
Koalescencja w przepływie: model interfazy o dowolnej ruchliwości i dobór jego parametrów (j. ang.)

>>>

R. Steller 2015-09-14
Nowe modele opisu krzywych lepkości ścinania ustalonego cieczy nienewtonowskich

>>>

J. Iwko, R. Steller, R. Wróblewski, J. Kaczmar 2015-09-14
Weryfikacja doświadczalna komputerowego modelu procesu uplastyczniania polimeru podczas wtryskiwania (j. ang.)

>>>

S. Różańska 2015-09-14
Właściwości reologiczne wodnych roztworów poliakryloamidu i hydroksyetylocelulozy w przepływie rozciągającym i ścinającym

>>>

J. Krajenta, A. Pawlak, A. Gałęski 2015-09-14
Tworzenie się nanowłókien polipropylenowych w wyniku deformacji w stanie stałym podczas mieszania ze stopionym polietylenem - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

R. Śliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, B. Kozik, O. Markowska, A. Strachota 2015-09-14
Ognioodporne hybrydowe kompozyty epoksydowe - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>