English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2016

P. Los, A. Lukomska, R. Jeziorska 2016-09-16
Kompozyty polimerowe z napełniaczem metalicznym do zastosowania w ekranowaniu pola elektromagnetycznego (j.ang.)

>>>

E. Wierzbicka, I. Legocka, E. Wardzińska-Jarmulska, B. Szczepaniak, M. Krzyżewski 2016-09-16
Funkcjonalizowany nanonapełniacz polimerów – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

>>>

M. Kędzierski, J. Janiszewska, I. Moszumańska 2016-09-16
Montmorylonit interkalowany dendrymerami peptydowymi (j.ang.)

>>>

A. Szadkowska, R. Jeziórska, M. Żubrowska, E. Spasówka, P. Rościszewski 2016-09-16
Wpływ plastyfikatora z grupami silanolowymi na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej

>>>

W. Capała, M. Zielecka, E. Bujnowska, J. Kozakiewicz, J. Trzaskowska, I. Ofat-Kawalec, Z. Wielgosz, A. Kruzel, S. Tomzik 2016-09-16
Membrany z polidimetylosiloksanów, polisiloksanouretanów i poli(tlenku fenylenu) do separacji gazów i perwaporacji

>>>

J. Kijeński, A. Migdał, P. Rejewski, A. Kędziora 2016-09-16
Przemysłowa synteza kwasu akrylowego i akrylanów – droga do eliminacji białych plam w obszarze wytwórczym polskiego przemysłu chemicznego

>>>

R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Szadkowska, M. Studziński, R. Komornicki, J. Stasiński, A. Kania-Szarek 2016-09-16
Struktura, właściwości termiczne i mechaniczne mieszaniny poli(tlenku fenylenu) z polistyrenem wysokoudarowym

>>>

S. Szarlik, J. Bałdyga, E. Molga, M. Jasińska, M. Lewandowska, M. Dyczewski, P. Lewandowski 2016-09-16
Opracowanie technologii otrzymywania toluenodiizocyjanianu w procesie fosgenowania toluenodiaminy w fazie gazowej

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 10/2016) 2016-09-16