English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2017

M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki 2017-08-18
Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy. Cz. I. Epidemiologia, terapia i metody leczenia

>>>

I. Pyszka, Z. Kucybała 2017-08-18
Pochodne indolochinoksaliny jako barwnikowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej triakrylanu trimetylolopropanu – efekt ciężkiego atomu

>>>

Z. S. Shashok, N. R. Prokopchuk, K. V. Vishnevskii, I. V. Voitov, M. Opielak, P. Zukowski 2017-08-18
Właściwości kompozycji elastomerowych z drobnymi dodatkami węglowymi poddanymi sonikacji (j.ang.)

>>>

Y.-H. Cai, L.-L. Tian, Y. Tang 2017-08-18
Krystalizacja i topnienie poli(kwasu L-mlekowego) modyfikowanego salicyloilową pochodną hydrazydu (j.ang.)

>>>

R. Jędrzejewski, J. Piwowarczyk, K. Kwiatkowski, J. Baranowska 2017-08-18
Cienkie powłoki politetrafluoroetylenowe otrzymane metodą pulsacyjnej ablacji elektronowej w warunkach zmiennego ciśnienia (j.ang.)

>>>

K. Moraczewski 2017-08-18
Wpływ metody modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną metalizowanego polilaktydu (j.ang.)

>>>

S. M. Abtahi 2017-08-18
Wpływ polimerowego mulczu celulozowego na stabilizację piasku (j.ang.)

>>>

M. Półka, B. Kukfisz, A. Kulik 2017-08-18
Analiza wpływu cynianów cynku i mączki keratynowej na właściwości palne materiału epoksydowego

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 10/2017) 2017-08-18
CZĘŚĆ INFORMACYJNA II (Polimery, nr 10/2017) 2017-09-11