English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2019

J. Kijeński 2019-10-16
Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. I. Nie ma odwrotu od „plastików”

>>>

J. Kijeński 2019-10-16
Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzebyzużycia. Cz. II. Powrót do monomerów

>>>

A. Kozera-Szałkowska 2019-10-16
Rynek tworzyw sztucznych – produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów

>>>

K. Borkowski 2019-10-16
Zanieczyszczenia mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych akceleratorem nowych regulacji prawnych w tym zakresie

>>>

M. Dębowski, A. Iuliano, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk 2019-10-16
Recykling chemiczny poliestrów (j. ang.)

>>>

A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak, M. Scheibe 2019-10-16
Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. I. Wielkość produkcji, utylizacja kompozytów z włóknami węglowymi, aspekty legislacyjne, recykling przemysłowy

>>>

M. Scheibe, M. Urbaniak, K. Gorący, A. K. Błędzki 2019-10-16
Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. II. „Złomowanie” kompozytowych rekreacyjnych jednostek pływających na świecie w perspektywie do roku 2030

>>>

D. Sykutera, M. Bieliński 2019-10-16
Poprawa efektywności procesów recyklingu mechanicznego termoplastów o strukturze porowatej

>>>

D. Marciniak, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński 2019-10-16
Recykling części eksploatacyjnych z ABS wykorzystywanych w przemysłowych drukarkach 3D (j. ang.)

>>>

K. Butlewski 2019-10-16
Beztlenowa fermentacja i mikrofalowa piroliza w recyklingu odpadów organicznych (j. ang.)

>>>

W. Sikorska, M. Musioł, J. Rydz, M. Kowalczuk, G. Adamus 2019-10-16
Kompostowanie przemysłowe jako metoda zagospodarowania odpadów z materiałów poliestrowych otrzymywanych z surowców odnawialnych

>>>

OD REDAKCJI 2019-10-29
CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 11-12/2019) 2019-10-29
ROCZNIK 2019 2019-10-29