English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2000

D. Pietkiewicz, Z. Rosłaniec 2015-02-11
Blokowe ciekłokrystaliczne kopolimery eterowo-estrowe

>>>

M. Żenkiewicz 2015-02-11
Płomieniowe modyfikowanie warstwy wierzchniej wytworów tworzywowych

>>>

E. Bociąga 2015-02-11
Wpływ konstrukcji przewężki wtryskowej na wybrane właściwości wyprasek z polietylenu

>>>

A. K. Błędzki, J. Gassan, M. Łucka 2015-02-11
Renesans tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami naturalnymi

>>>

A. Bukowska. W. Bukowski, H. Galina, A. Sztycharz 2015-02-11
Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową

>>>

E. M. Sadek, A. M. Motawie, W. M. Sayed, E. A. lsmail 2015-02-11
Kauczuki o ulepszonej trwałości termicznej i odporności na działanie mikroorganizmów (j. ang.)

>>>

Z. Wielgosz, J. Dolanowska 2015-02-11
Optymalizacja operacji wydzielania poliwęglanu (PC) z roztworu w procesie wytwarzania PC metodą polikondensacji na granicy faz

>>>