English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2002

P. Król, B. Pilch-Pitera 2013-08-29
Modelowanie kinetyczne reakcji następczych w kontrolowanym procesie stopniowej poliaddycji diizocyjanianów i polioli

>>>

K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz 2013-08-30
Kompleksy chlorków metali przejściowych z tetrahydrofuranem [MtCl4(THF)2] jako prekursory katalizatorów polimeryzacji etylenu (j. ang.)

>>>

A. Rozpłoch, A. Stasiek, J. Dzwonkawski, J. Patyk, J. Czupryńska 2013-08-30
Badania krystalicznosci folii polipropylenowej na podstawie widm dyfrakcji rentgenowskiej analizowanych metodą Marquarta—Levenberga

>>>

M. Zaborski, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak, J. Albińska 2013-08-30
Charakterystyka fizykochemicznych właściwosci nieorganicznych składników mieszanin polimerowych o budowie „jądro-powłoka”. Cz. I. Układy zawierające krzemionkę strącaną

>>>

B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska, J. Czupryńska 2013-08-30
Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanuranowych w wyniku ich alkoholizy połączonej z aminolizą

>>>

E. Kowalska, Z. Wielgosz, T. Bartczak 2013-08-30
Utylizacja odpadów laminatów poliestrowo-szklanych

>>>

R. Sikora, E. Sasimowski 2013-08-30
Analiza geometryczno-kinematyczna przepływu w ślimakowym układzie uplastyczniającym

>>>

E. Bociąga 2013-08-30
Modelowanie procesu wypełniania gniazda formy wtryskowej

>>>

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj 2013-08-30
Badanie za pomocą systemu POLYFLOW wpływu warunków przepływu na rozszerzanie strugi polimerów

>>>

P. Redmer, B. Jędrzejewski, M. Pietrzak, B. Pączkowska, L-Å. Linden, J. Pączkowski 2013-08-30
Wytwarzanie kompozytow połimerowo-glinkowych metodą fotochemiczną — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>