English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2017

M. Kaczorowski, G. Rokicki 2017-01-11
Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania. Cz. II. Powierzchniowo czynne inicjatory (inisurfy) i powierzchniowo czynne środki przeniesienia łańcucha (transurfy) (j.ang.)

>>>

A.U.G. Gabbas, M.B. Hj Ahmad, N. Zainuddin, N.A. Ibrahim 2017-01-11
Synteza, charakterystyka i polimeryzacja termiczna nowych monomerów 3,4-dihydro-2H-1,3-naftoksazynowych (j.ang.)

>>>

S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, R. Pilawka, I. Pawelec, A. Szymczyk, K. Gorący, Z. Wielgosz, Z. Rosłaniec 2017-01-11
Otrzymywanie i charakterystyka nowych mieszanin poli(tereftalan etylenu)/poli(tlenek fenylenu) (j.ang.)

>>>

I. Pełech, M. Kwiatkowska, A. Jędrzejewska, R. Pełech, I. Kowalczyk 2017-01-11
Termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów poliamid 12/modyfiko­wane­ nanorurki węglowe otrzymanych in situ metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia (j.ang.)

>>>

F. Mbarki, F. Ammari, A.B.H. Amor, F. Meganem 2017-01-11
Szczepienie funkcyjnych grup aminowych na poli(chlorku winylu) – ocena przydatności otrzymanych polimerów w adsorpcji jonów metali (j.ang.)

>>>

A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, A. Chwojnowski, L. Synoradzki 2017-01-11
Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja procesu

>>>

M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, A. Bryśkiewicz, M. Auguścik, L. Szczepkowski, A. Świderski, K. Wrześniewska-Tosik 2017-01-11
Struktura i właściwości pianek lepkosprężystych z FyrolemTM i włóknami keratynowymi (j.ang.)

>>>

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Kurańska, R. Oliwa, J. Czech-Polak, A. Prociak 2017-01-11
Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu na bazie oleju rzepakowego. Cz. II. Właściwości termiczne (j.ang.)

>>>

M. Jurewicz 2017-01-11
Uregulowania prawne wykorzystania nanotechnologii w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 2/2017) 2017-01-11