English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2016

J. Čulin 2016-02-10
Kompozyty poliuretanowe z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową stosowane do tłumienia drgań (j. ang.)

>>>

M. Wenda, R. Jeziórska, M. Zielecka, M. Panasiuk 2016-02-10
Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów

>>>

S. Paszkiewicz, I. Pawelec, A. Szymczyk, Z. Rosłaniec 2016-02-10
Właściwości mechaniczne i termiczne hybrydowych nanokompozytów polimerowych otrzymanych metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)

>>>

H. Mąka, T. Spychaj, R. Pilawka, P. Dziedzic 2016-02-10
Wpływ hybrydowych nanonapełniaczy węglowych na proces sieciowania i właściwości materiałów epoksydowych (j. ang.)

>>>

P. Dmowska-Jasek, W. M. Rzymski, A. Smejda-Krzewicka 2016-02-10
Proces sieciowania i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin kauczuku chloroprenowego z częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym

>>>

K. Wilczyński, K. Buziak, M. Bartnik 2016-02-10
Badanie przepływu kompozytów polimerowo-drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego

>>>

I. Michalska-Pożoga, T. Rydzkowski 2016-02-10
Wpływ warunków wytłaczania w ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 3/2016) 2016-02-22