English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2000

P. Parzuchowski, G. Rokicki 2015-02-26
Makrocykle fenolowo-formaldehydowe w układach polimerowych. Cz. I. Otrzymywanie z wykorzystaniem polireakcji łańcuchowych i w wyniku immobilizowania na matrycy polimerowej

>>>

I. Čatić, D. Godec 2015-02-26
Narzędzie formujące jako centralna część urządzenia produkcyjnego. Cz. II. (wersja angielska)

>>>

Cz. Krawiecki, W. Wybór, T. Mikołajczyk, T. Skwarski 2015-02-26
Opracowanie metody syntezy włóknotwórczego kopolimeru żelatyna-g-poliakrylonitryl

>>>

F. Mustată, I. Bicu 2015-02-26
Polihydroksyimidy z kwasów żywicznych (wersja angielska)

>>>

R. Sikora, E. Sasimowski 2015-02-26
Nowy model kinematyczny ślimakowego układu uplastyczniającego

>>>

K. Kurek, A. K. Błędzki 2015-02-26
Wpływ mikroporów na właściwości mechaniczne laminatów

>>>

N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski 2015-02-26
Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych. Cz. II. Zastosowanie do elastycznych pianek poliuretanowych

>>>

B. Dębska, E. Wianowska 2015-02-26
Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem. Cz. II. Prognozowanie właściwości

>>>

M. Białek, K. Czaja 2015-02-26
Synteza i charakterystyka kopolimerów etylen/1-heksen otrzymanych przy użyciu katalizatorów Zieglera–Natty na nośniku MgCl2(THF)2 (wersja angielska)Komunikat szybkiego druku

>>>