English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2002

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch 2013-09-02
Elastomery termoplastyczne wytwarzane z mieszanin polimerów

>>>

Z. Czech 2013-10-09
Sieciowanie samoprzylepnych poliakrylanowych wodnych klejów dyspersyjnych

>>>

P. Król, J. Wojturska 2013-10-09
Współprzenikające się sieci polimerowe z poliuretanu i poliestru nienasyconego

>>>

J. Janik, W. Królikowski 2013-10-09
Wpływ składu oraz zjawiska inwersji fazowej w mieszaninach PET/PE-LD i PET/PP na ich właściwości mechaniczne i reologiczne oraz na strukturę morfologiczną

>>>

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, E. Majdiuk, J. Karcz 2013-10-09
Biodegradacja polietylenu modyfikowanego poliestrem „Bionolle®

>>>

M. Rutkowska, K. Krasowska, A. Heimowska, I. Steinka 2013-10-09
Wpływ modyfikacji poli(ε-kaprolaktonu) na jego biodegradację w warunkach naturalnych

>>>

B. Osowiecka, J. Zieliński, J. Polaczek, Z. Machowska 2013-10-09
Zastosowanie termolizatów mieszanin odpadowego poliwęglanu z ekstraktem furfurolowym do modyfikacji asfaltu naftowego

>>>

J. Ryszkowska, B. Markiewicz 2013-10-09
Recykling materiałowy litych poliuretanów o dużej twardości

>>>

D. Bogdał, V. Yashchuk, J. Pielichowski, I. Stępień, T. Ogul'chansky, M. Warzała, V. Kudrya 2013-10-09
Badania spektralne poli(metakrylanów alkilowych) zawierających chlorowcowane grupy karbazolilowe w łańcuchach bocznych — komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>