English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2004

W. Mazela, P. Czub, J. Pielichowski 2011-12-02
Zastosowanie żywic epoksydowych w elektronice i optoelektronice. Cz. I. Właściwości mechaniczne i stabilność termiczna żywic epoksydowych stosowanych do hermetyzacji urządzeń elektronicznych

>>>

A. Pawlak, J. Morawiec, E. Piorkowska, A. Galeski 2011-12-05
Nanokompozyty polipropylenu i polietylenu z glinkami typu montmorylonit

>>>

J. Janicki, S. Rabiej, A. Włochowicz 2011-12-05
Synchrotronowe badania nanostruktury materiałów polietylenowych

>>>

T. Opalińska, B. Ulejczyk, L. Karpiński, K. Schmidt-Szałowski 2011-12-05
Osadzanie cienkich warstw zawierających krzemionkę na poliwęglanach metodą impulsowego wyładowania z barierą dielektryka (j. ang.)

>>>

A. O. Tretyakov 2011-12-05
Matematyczny model zużycia w wyniku tarcia elementów z kompozytów polimerowych na przykładzie kompozytu z żywicy fenolowo-formaldehydowej (j. ang.)

>>>

K. Kwiatkowski, Z. Rosłaniec 2011-12-05
Badanie połączeń spawanych elastomerów poli(eterowo-estrowych). Cz.I. Wpływ zawartości segmentów giętkich na morfologię i właściwości mechaniczne (j. ang.)

>>>

M. Bieliński, P. Burzyński 2011-12-05
Dozowanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych

>>>

J. Garbarski, M. Fabijański 2011-12-05
Ograniczenie dymotwórczych właściwości tworzyw sztucznych na przykładzie wysokoudarowego polistyrenu

>>>