English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2011

Ion Sava 2011-03-22
Nowe aromatyczne poliestroamidy: synteza i właściwości (j. ang.)

>>>

B. Świerz-Motysia B., R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Piotrowska 2011-03-22
Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i termoplastycznej skrobi

>>>

F. Ścigalski, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, W. Wiśniewski, J. Pączkowski 2011-03-22
Modyfikowane nanocząstki srebra jako inicjatory i koinicjatory polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

>>>

D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński 2011-03-22
Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-butadien-styren w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

>>>

M. Walkowiak, D. Waszak, M. Osińska-Broniarz, B. Gierczyk, G. Schroeder 2011-03-22
Struktura i przewodnictwo kationów litu w nowego typu polisiloksanie z bocznymi grupami trójpodanowymi (j. ang.)

>>>

N. Tudorachi, A. P. Chiriac 2011-03-22
Biodegradowalne kopolimery zawierające jednostki sukcynoimidu i kwasu mlekowego. Cz. II. kinetyka degradacji termicznej, właściwości cieplne i potencjał zeta produktów (j. ang.)

>>>

M. Bieliński, P. Muzyczuk 2011-03-22
Ocena wytrzymałości na ściskanie próbek porowatego polipropylenu

>>>

E. Młodzianowska, R. Steller 2011-03-22
Pulweryzacja wybranych mieszanin tworzyw termoplastycznych

>>>

P. Łoś, A. Łukomska, S. Kowalska, R. Jeziórska, J. Krupka 2011-03-22
Otrzymywanie i właściwości metamateriałów kompozytowych na bazie poliolefin z mikro- i nanopłatkami miedzi (j. ang.)

>>>