English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2012

M. El Fray, J. Gajowy 2012-02-28
Polimery wykazujące samoorganizację makrocząsteczek jako systemy kontrolowanego uwalniania leków

>>>

D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński 2012-03-19
Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-izopren-styren w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

>>>

P. Jakubowska, T. Sterzyński 2012-03-19
Dyfuzyjność cieplna kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia (j. ang.)

>>>

O. Gencel, W. Brostow, G. Martínez-Barrera, M. S. Gok 2012-03-19
Właściwości mechaniczne betonów polimerowych zawierających różne ilości hematytu lub kolemanitu (j. ang.)

>>>

W. Gustaw, D. Szwajgier 2012-03-20
Właściwości reologiczne mieszanych żeli ß-glukanu owsianego i białek serwatkowych

>>>

I. Korus 2012-03-20
Kompleksy metali ciężkich z poli(4-styrenosulfonianem sodu) — badania termograwimetryczne (j. ang.)

>>>

E. Sasimowski 2012-03-20
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. II. Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra

>>>

D. Ziółkowska, A. Shyichuk, K. Żelazko 2012-03-20
Nowy sposób spektrofotometrycznego oznaczania stężenia poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) (j. ang.)

>>>