English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2014

P. Król, P. Chmielarz 2014-03-11
Synteza kopolimerów poli(uretanowo-metakrylowych) z zastosowaniem makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego metodą polimeryzacji kontrolowanej ARGET ATRP

>>>

B. Szczepaniak, P. Jankowski, J. Sołtysiak 2014-03-11
Reakcja małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej z poli(1,3-fenyleno metylofosfonianem)

>>>

A. Brzozowska-Stanuch, S. Rabiej, J. Fabia, J. Nowak 2014-03-11
Zmiany właściwości termicznych izotaktycznego polipropylenu z różnymi dodatkami poddanego procesowi starzenia (j. ang.)

>>>

A. Gnatowski, M. Chyra, W. Baranowski 2014-03-11
Badania właściwości termomechanicznych i morfologii rur z polietylenu poddanych procesowi starzenia za pomocą promieniowania UV

>>>

M. Żenkiewicz, T. Żuk 2014-03-11
Fizyczne podstawy tryboelektryzacji i rozdzielania elektrostatycznego tworzyw polimerowych

>>>

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk 2014-03-11
Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej

>>>

A. Fridrihsone-Girone, U. Stirna 2014-03-11
Charakterystyka sieci poliuretanowych na bazie poliolu otrzymanego z oleju rzepakowego (j. ang.)

>>>

G. Mitchener 2014-03-11
Czy nanopianka poliizocyjanurowa może rzucić wyzwanie aerożelom? (j. ang.)

>>>