English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2017

S. Penczek, P. Lewinski, J. Pretula, M. Socka 2017-02-24
Pamięci Profesora Andrzeja Dudy (j.ang.)

>>>

T. Biedroń, A. Michalski, T. Biela, P. Kubisa 2017-02-24
Stereokompleksowanie polilaktydów zawierających ciecze jonowe jako grupy końcowe (j.ang.)

>>>

A. Simakova, C. Arnoux, K. Matyjaszewski 2017-02-24
Degradowalne kopolimery zawierające wiązania estrowe otrzymywane metodą polimeryzacji rodnikowej z otwarciem pierścienia w polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j.ang.)

>>>

M. Danko, J. Mosnáček 2017-02-24
Polimeryzacja z otwarciem pierścienia γ-butyrolaktonu i jego pochodnych (j.ang.)

>>>

R. Liénard, T. Josse, J. De Winter, P. Dubois, P. Gerbaux, O. Coulembier 2017-02-24
Otrzymywanie cyklopolilaktydów o wysokiej czystości poprzez optymalizację katalizowanej miedzią cykloaddycji azydek-alkin (j.ang.)

>>>

Z. Florjańczyk, A. Frydrych, A. Chudzik, K. Rucińska, M. Basamon 2017-02-24
Synteza i charakterystyka kopolimerów o kształcie gwiazdy otrzymanych z kwasu mlekowego i monomerów heterocyklicznych (j.ang.)

>>>

D. Szweda, R. Szweda, A. Dworak, B. Trzebicka 2017-02-24
Termoczułe poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) i ich biokoniugaty – synteza i zachowanie w roztworze (j.ang.)

>>>

U. Kwolek, K. Wójcik, M. Janiczek, M. Nowakowska, M. Kepczynski 2017-02-24
Synteza i właściwości antybakteryjne czwartorzędowej amoniowej pochodnej polietylenoiminy (j.ang.)

>>>

G. Adamus, P. Kurcok, I. Radecka, M. Kowalczuk 2017-02-24
Otrzymywanie bioaktywnych oligomerów z naturalnych biopoliestrów i ich syntetycznych analogów (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 4/2017) 2017-02-24