English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2020

J. Krajenta, A. Pawlak, A. Galeski 2020-03-10
Kompozyty w pełni polimerowe – nowe podejście z użyciem rozplątanych częściowo krystalicznych polimerów. Cz.II. Otrzymywanie kompozytów zawierających częściowo rozplątany polilaktyd (j.ang.)

>>>

K. Gziut, A. Kowalczyk 2020-03-10
Wpływ fotoinicjatorów na właściwości poliakrylanowych syropów i klejów samoprzylepnych (j. ang.)

>>>

P. Imiołek, K. Kasprowicz, J. Laska 2020-03-10
Antystatyczne foliepolietylenowe modyfikowane grafitem ekspandowanym – aspekty technologiczne (j. ang.)

>>>

R. Oliwa, K. Bulanda, M. Oleksy, P. Ostyńska, G. Budzik,M. Płocińska, S. Krauze 2020-03-10
Odporność na płomień oraz właściwości mechaniczne kompozytów proszkowej żywicy epoksydowej wzmocnionej recyklatem laminatu z włóknem szklanym (j. ang.)

>>>

W. Terlikowski, M. Gregoriou-Szczepaniak, M. Kędzierski, E. Sobczyńska, K. Wasilewski 2020-03-10
Materiały polimerowe wykorzystywane do konserwacji zabytkowych konstrukcji kamiennych (j. ang.)

>>>

X. Zhao, L. Wang, L. Guo, Y. Ma, Z. Wang, Q. Niu 2020-03-10
Wpływ aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną na starzenie utwardzanego wilgocią poliuretanu stosowanego jako konsolidator zabytków (j.ang.)

>>>

K. Lewandowski, K. Skórczewska, K. Piszczek, M. Manikowski, J. Mirowski 2020-03-10
Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do aplikacji w trójwarstwowych rurach paszociągowych

>>>

O. Markowska, T. Markowski, M. Sobczyk 2020-03-10
Analiza właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych przeznaczonych do produkcji części maszyn stosowanych jako zamienniki elementów otrzymywanych z metali (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 4/2020) 2020-03-16