English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2012

P. Łoś, A. Łukomska, S. Kowalska, R. Jeziórska, J. Krupka 2012-03-20
Właściwości kompozytów polimerowych z udziałem proszków lub płatków miedzi jako napełniaczy

>>>

M. Kędzierski, P. Jankowski, G. Jaworska, A. Niska 2012-05-09
Tlenek grafitu jako pęczniejący antypiren stosowany do polistyrenu (j. ang.)

>>>

R. Jeziórska, A. Szadkowska, B. Świerz-Motysia, J. Kozakiewicz 2012-05-09
Wpływ nanonapełniacza polimerowego o budowie „rdzeń-otoczka” na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej

>>>

K. Kurzepa, K. Kasarełło, B. Baranowska, A. Grabowska, W. Walisiewicz-Niedbalska, K. Różycki, B. Kwiatkowska-Patzer, A. W. Lipkowski 2012-05-09
Wykorzystanie odpadowego wieprzowego rdzenia kręgowego jako cennego źródła substancji aktywnych biologicznie

>>>

A. R. Migdał, M. Dudkiewicz, J. Kijeński, M. Nemtusiak, O. Osawaru, M. Rogieński, E. Śmigiera 2012-05-09
Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. I. Otrzymywanie akroleiny z gliceryny

>>>

Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska, A. Kulig-Adamiak, J. Kamiński, J. Cybulski 2012-05-09
Ciecze jonowe jako katalizatory reakcji asymetrycznych (j. ang.)

>>>

T. Porębski, S. Tomzik, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, W. Capała 2012-05-09
Zastosowanie procesów membranowych w przemyśle chemicznym — recykling surowców, oszczędność energii

>>>