English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2015

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja 2015-04-16
Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem

>>>

M. Koller, G. Braunegg 2015-04-16
Bioprodukcja zróżnicowanych strukturalnie poli(hydroksyalkanianów) z produktów ubocznych przemysłu mięsnego (j. ang.)

>>>

K. Małkiewicz, P. Wychowański, E. Małkiewicz, D. Olczak-Kowalczyk, J. Turło 2015-04-16
Uwalnianie biologicznie szkodliwych związków chemicznych z dostępnych na rynkach Europy i USA ortodontycznych systemów adhezyjnych — badania in vitro (j. ang.)

>>>

P. Król, P. Chmielarz 2015-04-16
Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP. Cz. I. Synteza makroinicjatora i mechanizm polimeryzacji

>>>

G. A. Baig, C. M. Carr 2015-04-16
Wpływ białkowych pochodnych na stabilność hydrolityczną włókien polilaktydu poddanych symulowanemu barwieniu (j. ang.)

>>>

A. Zubrowska, R. Masirek, E. Piorkowska, L. Pietrzak 2015-04-16
Struktura oraz termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów polipropylenu z nano- i mikro-diamentami (j. ang.)

>>>

A. Haji, R. S. Rahbar, A. M. Shoushtari 2015-04-16
Poprawa przewodności elektrycznej tkaniny z poli(tereftalanu etylenu) przez wspomagane obróbką plazmową nanoszenie funkcjonalizowanych nanorurek węglowych (j. ang.)

>>>

A. Makowska, P. Kubiak, W. Białas, G. Lewandowicz 2015-04-16
Wpływ dodatku mocznika, azotanu sodu i glikolu etylenowego na właściwości reologiczne kleików skrobi kukurydzianej

>>>

P. Postawa, T. Stachowiak, D. Grzesiczak 2015-04-16
Monitorowanie temperatury w procesie wtryskiwania tworzywa do formy z wieloma kanałami chłodzącymi (j. ang.)

>>>