English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2020

E. Bociąga, W. Skoneczny 2020-03-31
Charakterystyka wyprasek wtryskowych z obszarami łączenia strumieni tworzywa (j. ang.)

>>>

P. Wawrzyniak, W. Karaszewski 2020-03-31
Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET. Cz. I. (j. ang.)

>>>

S. Balu, P.S. Sampath, M. Bhuvaneshwaran, G. Chandrasekar, A. Karthik, Suresh Sagadevan 2020-03-31
Dynamiczna analiza mechaniczna i analiza termiczna kompozytów z niepoddanymi obróbce włóknami Coccinia indica (j. ang.)

>>>

M. D. Hazrol, S.M. Sapuan, R. A. Ilyas, M. L. Othman, S. F. K. Sherwani 2020-03-31
Właściwości elektryczne nanokompozytów skrobi z palmy cukrowej wzmocnionej włóknami nanokrystalicznej celulozy z palmy cukrowej (j. ang.)

>>>

M. Kędzierski, A. Wiejak, J. Janiszewska, A. Wiśniewska, I. Grzywa-Niksińska, K. Kurzepa 2020-03-31
Skuteczność wybranych związków biobójczych w ochronie powłok budowlanych przed zasiedleniem przez grzyby pleśniowe, sinice i glony (j. ang.)

>>>

A. Nastaj 2020-03-31
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem – badania doświadczalne

>>>

R. Oliwa, K. Bulanda, M. Oleksy, G. Budzik, S. Krauze 2020-03-31
Analiza właściwości mechanicznych oraz rozkładu odkształceń w trakcie ścinania kompozytów polimerowo-włóknistych z dodatkiem uniepalniaczy (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 5/2020) 2020-04-21