English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2004

Z. Florjańczyk, A. Lasota, M. Leśniewska-Mizak 2011-12-06
Telecheliczne oligomery otrzymane z tlenku etylenu i kwasu fosforowego. Struktura oraz przekształcanie w polimery glinoorganiczne (j. ang.)

>>>

A. S. Mohamed, M. Z. Mohamed, E. M. Sadek, A. M. Motawie 2011-12-07
Badania oksyetylenowanych żywic fenolowych. Cz. I. Charakterystyka powierzchni i właściwości powłok na podłożach metalicznych (j. ang.)

>>>

H. Liu, M. Chen, K. Xu, Z. Wang 2011-12-07
Otrzymywanie nowego akrylanu poliorganosiloksanowego i właściwości zawierających go kompozycji akrylanowych utwardzanych promieniowaniem UV (j. ang.)

>>>

A. Żmihorska-Gotfryd 2011-12-07
Wpływ modyfikacji rezolowej żywicy fenolowo-formaldehydowej produktami chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) na jej właściwości

>>>

S. Rabiej 2011-12-07
O przyczynach efektu wielokrotnego topnienia występującego po izotermicznej krystalizacji jednorodnych kopolimerow etylen/1-okten (j. ang.)

>>>

S. Boryniec, Cz. Ślusarczyk, Z. Żakowska, H. Stobińska 2011-12-07
Biodegradacja folii z polietylenu modyfikowanego skrobią. Badanie zmian struktury nadcząsteczkowej polietylenu

>>>

J. Janik, S. Lenart,W. Królikowski, P. Penczek 2011-12-07
Mieszaniny polimerowe PET/PE-LD i PET/PP z dodatkiem nowego kompatybilizatora

>>>

A. Banasiak, T. Steżyński 2011-12-07
Ocena przepływu w formie wtryskowej polimeru z napełniaczem płytkowym jako znacznikiem

>>>

A. Shyichuk, D. Melnyk, P. Cysewski 2011-12-07
Osłabione wiązania w stanach przejściowych procesu degradacji polimerow jako prawdopodobne miejsca pękania makrocząsteczek (j. ang.)

>>>